Wie zijn wij?

Vineyard Amersfoort is een plek waar jong en oud deel zijn van Gods gezin. We moedigen elkaar aan om meer op Jezus te gaan lijken en dragen bij aan de doorbraak van zijn koninkrijk: zowel binnen als buiten de kerk.

Als lokale geloofsgemeenschap in Amersfoort zijn we deel van een wereldwijde christelijke beweging en van Vineyard Benelux in het bijzonder. Vineyard bestaat wereldwijd sinds de jaren ‘80 van de vorige eeuw. Vineyard Amersfoort bestaat sinds 2009. We zijn een gemeenschap van jong tot oud en van singles tot gezinnen.

Download De genetische code van de Vineyard
Bekijk de video History of the Vineyard

Op de pagina ‘het team’ kun je nader kennismaken met de mensen die in onze gemeente leiding geven.

Ons Postadres is:
Vineyard gemeente Amersfoort, Postbus 2573, 3800 GC Amersfoort.

Giften kun je overmaken op:
IBAN rek. nr. NL96RABO0156245345 t.n.v. Vineyard Gemeente Amersfoort. De Vineyard Gemeente Amersfoort is een kerkgenootschap met ANBI erkenning en staat geregistreerd bij de KvK.