Wie zijn wij?

Vineyard Amersfoort is deel van een wereldwijde christelijke beweging Vineyard en van Vineyard Benelux in het bijzonder. Vineyard is een beweging die graag het Koninkrijk van God ziet uitbreiden met meer mensen die Jezus Christus erkennen als de Heer van hun leven, ook in Amersfoort. Vineyard bestaat wereldwijd sinds de jaren ‘80.

Vineyard Amersfoort is een geloofsgemeenschap in oprichting en bestaat sinds 2009. De gemeenschap bestaat uit mensen van allerlei soort, van jong tot oud en van singles tot gezinnen.

De gemeente wordt geleid door Menno en Marian Helmus. Als voorgangers werken zij samen met de Raad van Advies en het bestuur van de gemeente.

Download De genetische code van de Vineyard
Bekijk de video History of the Vineyard

Op de pagina ‘het team’ kun je nader kennismaken met de mensen
die in onze gemeente leiding geven.

Ons Postadres is:
Vineyard gemeente Amersfoort, Postbus 2573, 3800 GC Amersfoort.

Giften kun je overmaken op:
IBAN rek. nr. NL96RABO0156245345 t.n.v. Vineyard Gemeente Amersfoort. De Vineyard Gemeente Amersfoort is een kerkgenootschap met ANBI erkenning en staat geregistreerd bij de KvK.