Contact

Locatie voor diensten:

  • Scholengemeenschap FAREL
    Paladijnenweg 101
    3813 DC Amersfoort
  • Zondag: om 10:30 uur

Contact: 

  • Voor alle vragen: klik hier
  • Postadres: Vineyard gemeente Amersfoort, Lekstraat 13, 3812 JA, Amersfoort
  • Giften: NL96RABO0156245345 t.n.v. Vineyard Gemeente Amersfoort
  • Voorgangers: Marian & Menno Helmus | menno@vineyardamersfoort.nl | +31 (0) 6 2001 4505

ANBI:

Vineyard Amersfoort is een ANBI erkend kerkgenootschap met ANBI nummer (RSIN) 850047699 en giften aan de zijn, vanwege onze ANBI registratie, bij de opgave van je inkomsten belasting aftrekbaar.

De verantwoording over onze jaarcijfers (we werken met een gebroken boekjaar in verband met het kerkelijk seizoen dat ook van september tot september loopt) kun je hier inzien (KLIK HIER).

In onze begroting kun je zien op welke manier we de giften aan onze gemeente worden besteden. KLIK HIER als je de begroting wilt bekijken.