Contact

LET OP: IN VERBAND MET DE MAATREGELEN TEGEN DE VERSPREIDING VAN HET COVID-19 VIRUS ZIJN ONZE DIENSTEN TIJDELIJK ALLEEN ONLINE BIJ TE WONEN.

Locatie voor diensten en cursussen:

 • Scholengemeenschap Guido
  Paladijnenweg 251
  3813 DH Amersfoort
 • Zondag: om 11 uur met aansluitend lunch.
 • Woensdag: om de week zijn er huiskringen
 • Er worden geregeld en op verschillende dagen cursussen gegeven

Contact: 

 • Voor alle vragen: klik hier
 • Postadres: Vineyard gemeente Amersfoort, Postbus 2733, 3800 GG Amersfoort
 • Giften: NL96RABO0156245345 t.n.v. Vineyard Gemeente Amersfoort
 • Voorganger: Menno Helmus | menno@vineyardamersfoort.nl | +31 (0) 6 2001 4505

ANBI:

Vineyard Amersfoort is een ANBI erkend kerkgenootschap met ANBI nummer (RSIN) 850047699 en giften aan de zijn, vanwege onze ANBI registratie, bij de opgave van je inkomsten belasting aftrekbaar.

De verantwoording over onze jaarcijfers (we werken met een gebroken boekjaar in verband met het kerkelijk seizoen dat ook van september tot september loopt) kun je hier inzien (KLIK HIER).

In onze begroting kun je zien op welke manier we de giften aan onze gemeente worden besteden. KLIK HIER als je de begroting wilt bekijken.