Diensten

ELKE ZONDAG

ben je welkom in onze dienst in het FAREL college, Paladijnenweg 101, 3813 DC Amersfoort! AANVANG 10:30 uur!

Op de 2e en de 4e zondag van de maand hebben we een dienst waarin we God aanbidden en delen met elkaar (door te vertellen wat we in ons leven met God meemaken en door uit de Bijbel te lezen en te luisteren naar de preek). Op de 1e & 3e zondag ligt het accent meer op bidden en aanbidden.

Impressie van de zaal in het Farel College
KLIK op de kaart voor GOOGLEMAPS