Pastoraat en SOZO

Pastoraat

Binnen de Vineyard Amersfoort geven we op de volgende manier invulling aan pastorale zorg. Er is natuurlijk voorbede na de dienst en is er op de kring ruimte voor lief & leed. Daarnaast bieden we bieden SOZO aan binnen en buiten de gemeente.
Als een gemeentelid behoefte heeft aan uitgebreidere steun zijn de volgende stappen aan te raden.

* Bespreek waar je tegenaan loopt met je kringleider. De kringleider kan doorverwijzen naar SOZO / stimuleren dat iemand een SOZO doet. (Iedereen is ingedeeld op een kring, ook als je niet actief kringend lid bent. Als je niet bekend bent met wie je aanspreekpunt is, neem dan contact op met de taakteamleider kringen).
* Iedereen kan zelf een SOZO aanvragen, dat kan via  sozo@vineyardamersfoort.nl
* Als af en toe een gesprek, een SOZO en wat er beschikbaar is niet een passend antwoord lijken voor de situatie, dan wordt er door de SOZO  taakteamleider meegedacht over een goed alternatief.

SOZO

Sozo is een Grieks werkwoord dat vertaald wordt met:

  1. redden / genezen / bevrijden
  2. uit lijden verlossen / heel maken / redden van de straf van het oordeel

Wat is Sozo? 

Sozo is een unieke bediening voor innerlijke genezing en bevrijding met als belangrijkste doel dat blokkades in het persoonlijke contact met God worden opgeruimd en persoonlijke verbondenheid met God de Vader, de Zoon en de Heilige Geest wordt hersteld. Zo wordt het mogelijk om tot je doel te komen en het leven te leven waartoe je bent bestemd.

  • Sozo is een bediening voor innerlijke genezing/bevrijding
  • Sozo wordt door de Geest geleid, is eenvoudig, snel en effectief
  • Sozo helpt problemen herkennen in minuten in plaats van jaren
  • Sozo helpt de relatie met God te herstellen zodat men kan leven zoals bedoeld is

Wil je meer weten over SOZO? Kijk op www.bethelsozo.nl of www.bethelsozo.com.

Een SOZO sessie

Stuur voor informatie of voor het maken van een afspraak een email aan sozo@vineyardamersfoort.nl.