Modulemaanden

Twee keer per jaar organiseren we een hele maand lang series lezingen over verschillende geloofsonderwerpen. Het doel is om elkaar te helpen in het begrijpen van en leven met de Bijbel.

De verschillende cursussen noemen we modules. Per modulemaand kun je aan één module deelnemen. De deelnemers komen gedurende deze maand elke week van 20:00 tot 22:15 uur bij elkaar op dezelfde avond voor uitleg en gesprek over het gekozen onderwerp.

De modulemaand van het voorjaar is april, die van het najaar is oktober. De Vineyard Visiecursus komt elke modulemaand terug.