Contact

Locatie voor diensten en cursussen:

 • Scholengemeenschap Guido
  Paladijnenweg 251
  8313 DH Amersfoort
 • Zondag: om 11 uur met aansluitend lunch.
 • Woensdag: om de week zijn er huiskringen
 • Er worden geregeld en op verschillende dagen cursussen gegeven

Contact: 

 • Voor alle vragen: klik hier
 • Postadres: Vineyard gemeente Amersfoort, Postbus 2733, 3800 GG Amersfoort
 • Giften: NL96RABO0156245345 t.n.v. Vineyard Gemeente Amersfoort
 • Voorganger: Menno Helmus | menno@vineyardamersfoort.nl | +31 (0) 6 2001 4505

Nieuwsbrief:

Wil je onze nieuwsbrief ontvangen? Deze verschijnt ongeveer eens per twee weken met allerlei info over Vineyard Amersfoort en de agenda van activiteiten. Je kunt je abonneren door op deze link te klikken. Lukt het niet, laat het dan weten via info@vineyardamersfoort.nl met opgave van je emailadres.

ANBI:

Vineyard Amersfoort is een ANBI erkend kerkgenootschap met ANBI nummer (RSIN) 850047699 en giften aan de zijn, vanwege onze ANBI registratie, bij de opgave van je inkomsten belasting aftrekbaar.

De verantwoording over onze jaarcijfers (we werken met een gebroken boekjaar in verband met het kerkelijk seizoen dat ook van september tot september loopt) kun je hier inzien (KLIK HIER).

In onze begroting kun je zien op welke manier we de giften aan onze gemeente worden besteden. KLIK HIER als je de begroting wilt bekijken.