Contact

Locatie voor diensten en cursussen:

Contact: 

  • Voor alle vragen: klik hier
  • Postadres: Vineyard gemeente Amersfoort, Postbus 2573, 3800 GC Amersfoort
  • Giften: NL96RABO0156245345 tnv Vineyard Gemeente Amersfoort
  • Voorganger: Menno A. Helmus | menno@vineyardamersfoort.nl | +31 (0) 6 2001 4505

Nieuwsbrief:

Wil je onze nieuwsbrief ontvangen? Deze verschijnt ongeveer eens per twee weken met allerlei info over Vineyard Amersfoort en de agenda van activiteiten. Laat het weten via info@vineyardamersfoort.nl met opgave van je emailadres.

ANBI:

Vineyard Amersfoort is een ANBI erkend kerkgenootschap met ANBI nummer (RSIN) 850047699 en giften aan de zijn, vanwege onze ANBI registratie, bij de opgave van je inkomsten belasting aftrekbaar.

De verantwoording over onze jaarcijfers (we werken met een gebroken boekjaar in verband met het kerkelijk seizoen dat ook van september tot september loopt) kun je hier inzien (KLIK HIER).

In onze begroting kun je zien op welke manier we de giften aan onze gemeente worden besteden. KLIK HIER als je de begroting wilt bekijken.