Giften – KvK & ANBI

KvK registratie

Klik svp op de link hierboven om het uittreksel van de Kamer van Koophandel registratie te bekijken!

ANBI gegevens

Vineyard Amersfoort is een ANBI erkend kerkgenootschap.

Daarnaast is Vineyard Amersfoort deel van de AVC Vineyard BeNeLux (Association of Vineyard Churches BeNeLux). Vineyard BeNeLux is op haar beurt als koepel organisatie ook een ANBI erkend kerkgenootschap. Daardoor kunnen nieuwe Vineyard gemeenten in de periode dat zij gesticht worden deelnemen in de ANBI erkenning via de koepel.

RSIN-nummer Vineyard Gemeente Amersfoort: 850047699 en kunt u vinden op de zoekpagina van de belastingdienst zoek een ANBI. Vul bij Instelling “Vineyard Gemeente Amersfoort” in, en bij Vestigingsplaats “NIEUWEGEIN”.

Giften

Giften kunnen worden overgemaakt op
IBAN NL96 RABO 0156 2453 45 (BIC: RABONL2U)
tnv Vineyard Gemeente Amersfoort

Schenkingen

Voor periodieke schenkingen is het ook mogelijk om gebruik te maken van een schenkingsakte. KLIK HIER om het officiële document van de belastingdienst te downloaden waarbij wij voor u reeds de benodigde gegevens over Vineyard Gemeente Amersfoort hebben ingevuld.

Contactadres

Vineyard gemeente Amersfoort
Postbus 2573
3800 GC Amersfoort
Telefoon: 0620014505
Email algemeen: info@vineyardamersfoort.nl

Bestuurssamenstelling

Het bestuur bestaat uit drie bestuursleden met de volgende functies:
Een voorzitter, een penningmeester en een secretaris.

Beleidsplan

Lees de doelstelling en het beleid voor 2015 van Vineyard Gemeente Amersfoort hier.
Klik hier voor de visie van Vineyard Benelux Nederland.

Beloningsbeleid

De leden van het bestuur en de raad van advies genieten geen beloning voor hun bestuurs- en raadstaken. Zij hebben wel recht op vergoeding van de door hen in de uitoefening van hun functie gemaakte kosten. Er is één personen in (gedeeltelijke) loondienst, beloning geschied conform de salarisschalen van Vineyard Benelux Nederland. Daarnaast wordt soms aan vrijwilligers een vrijwilligersvergoeding verstrekt.

Baten en lasten 2014-2015

De baten en lasten (de jaarrekening) van het gebroken boekjaar 2014-2015 vind je hier.

Begroting 2015-2016

De begroting van het gebroken boekjaar 2015-2016 vind je hier.

Baten en lasten 2015-2016

De baten en lasten (de jaarrekening) van het gebroken boekjaar 2015-2016 vind je hier.

Begroting 2016-2017

De begroting het gebroken boekjaar 2016-2017 vind je hier.